) Festivalchart.nl | DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Beheer

De website www.festivalchart.nl staat onder beheer van Festivalchart.nl, KVK: 60052384.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij vragen om uw e-mail adres om uw stem op een dance festival te bevestigen. Dit e-mail adres zal alleen gebruikt worden wanneer u daar toestemming voor geeft.

E-mail adressen blijven anoniem en worden alleen gebruikt voor het versturen van een bevestiging en, indien u hier toestemming voor geeft, voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde e-mail adressen worden niet aan derden verkocht. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Festivalchart.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website berust bij Festivalchart.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Festivalchart.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Festivalchart.nl.

Disclaimer

Festivalchart.nl is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.